@

    

   Hong Kong office
@
 Fiona Underwear Co., Ltd.    Flat  C3 - 4,  11/F.,   Block C, 
   Delya Industrial Centre,   TMTL,
   164  Shek Pai Tau Road.,  
   Tuen Mun,  N.T.,  Hong Kong
@
@                               (852) 24624010 @
@    
                             
    (852) 24561536        (852) 24569843

   China Factory

@
 Liu Wu Maya Lingerie
 Factory  Of Dongguan
 
  Liu Wu Cunzhang Luo Guan Li
  Qzhang Mu,  Toudong Guanguang
  Dong,  China
@                              86 (769) 7711626     86  (769) 7713680
@              
                             
   86 (769) 7713608 @
@              

   Contact Person
@
            
              Director
@
   Mr.  Yip  Mau Nam   [email protected]